Behandlingar

Ansiktszonterapi

Vad är Ansiktszonterapi? 

Ansiktszonterapi är en behandlingsmetod, utvecklad av Lone Sorensen Lopez efter många års arbete och forskning. Behandlingsteknikerna i ansiktszonterapi är en unik blandning av orientaliska medicinens grundprinciper, traditionell kinesisk medicin, gamla indianska tekniker och modern forskning inom neuroanatomin.

Lone kom i kontakt med indianer och fick uppleva och lära sig hur de i vardagen behandlade sina nära och kära genom att massera dem i ansiktet. Lone lärde sig vilka zoner i ansiktet som kopplades samman med organen. Hon använde sig sedan av detta i sin praktik i kombination med sina egna metoder och fick otroligt bra behandlingsresultat.

Intresset för att utveckla behandlingsmetoden var stort och Lone sökte vidare i sina forskningar om hur hon skulle kunna utveckla metoden. Hon fick kontakt med en vietnamesisk läkare Dr. Chau på Cuba som har forskat fram ett schema av neurologiska punkter i ansiktet, som han använde sig av i sitt rehabiliteringsprogram med akupunktur på sjukhuset i Cuba. Lone fick lära sig sammanhanget mellan de neurologiska punkterna och den orientaliska medicinen samt Dr. Chaus diagnos och behandlingsmetoder.

Intresset hos Lone ökade ännu mer och hon fortsatte sina efterforskningar och studier i många år till innan hennes ansiktszonterapi metod blev färdig som den är i dag. Lone utvecklar hela tiden sina metoder. Hon arbetar hårt och söker hela tiden efter ny kunskap för att kunna hjälpa sjuka och handikappade människor världen över med zonterapi. Många svårt handikappade har blivit hjälpa och deras vardag enklare.

Läs mer på: http://www.facialreflexology.com/

Ansiktszonterapi är en metod som går ut på att i första hand ta reda på grundorsakerna till sjukdomar, obalanser, ohälsa och besvär. Istället för att behandla symtom, bearbetas och behandlas organiska, fysiska och emotionella obalanser som är grunden till sjukdomarna och besvären. Det är just det som gör ansiktszonterapi till en så unik behandling. Symptomen behandlas också genom speciella metoder. Vid specifika besvär kan man tex behandla utvalda neurologiska punkter som det finns massor av i ansiktet. De neurologiska punkterna har en direkt förbindelse till de inre organen, blod och lymfans kretslopp och det CentralaNervSystemet.

Målet med ansiktszonterapi är att arbeta väldigt exakta och med målinriktade resultat. Genom de breda neurologiska undersökningar man kan utföra i ansiktszonterapin så fungerar metoden mer precist vid behandling av neurologiska problem och hjärnskador. När nervändsluten i ansiktet stimuleras, så når nervimpulserna hjärnan blixtsnabbt utan att behöva ta en omväg genom kroppen. Kroppen svarar genom att försöka korrigera det som inte står rätt till. Just pga. detta så passar behandlingen extra bra om man tex. har en förlamning någonstans i kroppen som förhindrar nervimpulserna att nå fram.

Hela kroppen påverkas under och efter en behandling. Akupunkturpunkter, zoner och neurologiskapunkter i hela ansiktet stimuleras. Blodcirkulationen ökar, spänningar löses upp och du blir lugn och avslappnad. Kroppen kommer i balans.

En kropp som är helt i balans är en helt frisk kropp. Ansiktszonterapin förebygger ohälsa samtidigt som den verkar som en naturligt skönhetsbehandling. Mår du bra så ser du bra ut..

Barn med olika former av handikapp som tex. autism och barn med läs-, skriv- och inlärningssvårigheter har genom behandlingar med ansiktszonterapi gjort verkligt stora framsteg i sin utveckling och mognad.

Vem behöver ansiktszonterapi?

Behandlingen passar alla. Gammal som ung, frisk som sjuk, Och har i stort sett inga kontraindikationer alls. Man behöver alltså inte ha någon speciell sjukdom för att behöva en ansiktszonterapi behandling. Den passar alldeles utmärkt som en friskvårdande och förebyggande behandling. Ansiktszonterapin verkar snabbt och kraftfullt i alla olika former av ”besvär” oavsett om sjukdomen är allvarlig, akut, kronisk eller enbart någon tillfällig liten krämpa du besväras av. Ansiktszonterapin botar inte allvarliga sjukdomar men det är bevisat att livskvaliteten har ökat och besvären minskat hos många, många människor som fått behandlingar.

Besvär som många har blivit hjälpte med :

 • Allergier
 • Astma
 • Depression
 • Eksem
 • Hormonell obalans
 • Huvudvärk
 • Infertilitet
 • Ledbesvär
 • Magproblem
 • Migrän
 • Oro och stress
 • Spänningar nacke axlar
 • Stroke rehabilitering
 • Muskelsmärtor och stelhet
 • Sömnbesvär
 • mm. mm. mm…

Hur går en ansiktszonterapi behandling till? Du ligger på behandlingsbänken fullt påklädd och nedbäddad och bara kopplar av till skön musik. Jag börjar med en uppvärmande massage med nyponfröoljan innan själva behandlingen börjar. En kombination av alla de olika teknikerna gör ansiktszonterapi till en behandling som är behandlande, analyserande och korrigerande.

De olika faserna är uppdelade i : akupunkturpunkter: Här kallat Neurovaskulära punkter pga punkterna har 3 olika funktioner: Neurologiska, Vaskulära och Akupunktur. Indianska zoner: zoner är kopplade till de olika organen i kroppen via Centrala Nerv Systemet. Här finner man ut vilket organ och meridian som är högst belastat och grundorsaken till problemet/sjukdomen.

De olika Orientaliska teknikerna:

Genom olika orientaliska scheman kan man här Behandla, Stimulera och påverka kroppens alla funktioner som gör att kroppen påbörjar sin självläkningsprocess. Stimulering av nerver som är kopplade till sinnesorganen Behandling av zoner som motsvarar meridianer som är sammankopplade med kroppens organ. (energiblockeringar löses upp) Stimulering av zoner som kopplas samman via Centrala Nerv Systemet till kroppens rörelseorgan och muskler (armar, ben, fötter, händer mm.)

Det här är grundbehandlingen, när man kommit så här långt gör jag upp en behandlingsplan för kommande behandlingar. Då jag utökar behandlingen med behandling av tex. kranialapunkter (akupressurpunkter på huvudet). Neurologiskapunkter som stimuleras.

En kombination av alla de olika teknikerna som ingår gör Ansiktszonterapi till en behandling som är behandlande, analyserande och korrigerande. Punkter och zonerna stimuleras och hela ansiktet får en grundlig genomgång för att hitta grundorsaken till eventuell obalans, samt behandla och balansera energiflödet. Ansiktsmusklerna får en välbehövlig massage som samtidigt verkar naturligt lyftande.

Spänningar och blockeringar löses upp och blodcirkulationen ökar. När grundorsaken behandlas minskar besvären för att till slut kanske till och med försvinna.

Det är viktigt att dricka mycket vatten efter behandlingen för att få en utrensande effekt.

Hur många behandlingar kan behövas? Det är omöjligt att svara på . Allt beror på vad man har för typ av besvär och hur länge man haft det. Alla människor är olika och reagerar inte lika på behandlingen. En del behöver många behandlingar, flera gånger i veckan i flera månader om besvären är av allvarligare grad. Är besvären lindrigare kan det räcka med 1 ggr/vecka ett tag och sedan komma tillbaka kanske 1 gång/månad som en förebyggande behandling. För friskvårdande och förebyggande behandlingar kommer man när man behöver koppla av och när det passar.

Boka behandling på helakropposjal.bokadirekt.se.